สุโขทัยเป็นอาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทย

สุโขทัยเป็นอาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทย สมัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุโขทัยเป็นผู้คิดค้นอักษรไทยตอนต้น และยังมีบันทึกเหตุการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์อีกด้วย หลังจากสมัยสุโขทัยได้เกิดอาณาจักรขึ้นใหม่ คือ อยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นอาณาจักรของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่ละสมัยมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ในสมัยสุโขทัย พระเจ้าศรีอินทรทิตย์ทรงก่อตั้งสุโขทัยขึ้นในปี พ.ศ. 1238 ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ ยุครุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และภายหลังการสิ้นพระชนม์ของอาณาจักรสุโขทัย ในระยะเวลาอยุธยากษัตริย์อู่ทองก่อตั้งอาณาจักรใน 1350 และราชอาณาจักรแล้วก็กลายเป็นที่มีประสิทธิภาพในทางการเมืองและเศรษฐกิจของภาคใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยุธยากลายเป็นที่แข็งแกร่งโดยการรวบรวมกลุ่มของไทยอย่างมั่นคงและการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศเช่นโปรตุเกส, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, จีนและญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1569 พระสิริของอยุธยาตกเป็นของพม่า พระเจ้านเรศวรจึงได้รับเอกราชของเมืองคืนและขยายอาณาเขตมากขึ้น ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญขึ้นเป็นสากลแต่ต่อมาเนื่องจากสงครามครั้งใหญ่ ราชอาณาจักรอยุธยาจึงถูกทำลายโดยกองทหารพม่าในปี พ.ศ. 2310 นั่นคือจุดสิ้นสุดของสมัยอยุธยา ภายหลังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตาก ทรงรวบรวมกำลังพลเพื่อปราบกองทัพพม่า และเลือกธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้ายอดฟ้า (รัชกาลที่ 1) ทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรีและตัดสินใจย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงเทพฯจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร์